Om Bibelkunskap.se (Bibelkunskap i Sverige)

Berättelse – historia

Bibelkunskap.se startades 2011 och står för ökad kunskap om Guds ord i Sverige. Det är en kristen sida på internet där du kan ta del av bibelverser samt dela evangeliet om Jesus Kristus med exempelvis dina vänner och bekanta genom att helt enkelt gilla, kommentera och dela de inlägg som publiceras på sidan.

Många kristna hävdade att Facebook var fiendens arena och att kristna inte hade någonting där att hämta! Roland Ki, initiativtagaren av sidan, hävdade att där mörkret finns behövs Guds barn för att skingra fiendens mörker. Via den vägen startades Bibelkunskap.se för att vara en motpol mot mörkret på Internet utifrån förhållningssättet: Där mörkret finns skall även Guds ord finnas för att sprida ljus, därför att ”Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det”. – Johannes 1:5

Citat från Roland Ki: ”Guds ord, med Jesus budskap i centrum, har varit, och är fortfarande, en livskompass som i svåra tider gett mig hopp, mod och styrka att kunna hantera livets utmaningar och i goda/segerrika tider gett mig vissheten att förbli ödmjuk. Med utgångspunkt i de insikter och den nåd som jag själv har fått, kunde jag därför inte motstå frestelsen att starta Bibelkunskap.se för att skapa möjligheter för andra att få uppleva samma sak.”

Sidan drivs av ett antal ideella personer som har valt att avsätta tid och engagemang för sina medmänniskor.

TROSSATSER

Bibelkunskap.se’s viktigaste trossatser är sammanfattade i vad som kallas för Affirmationer. Syftet med dessa affirmationer är att klargöra de principer som vägleder Bibelkunskap.se.
1 – Bibelkunskap.se affirmerar nödvändigheten av pånyttfödelsen, att bli född på nytt.
2 – Bibelkunskap.se affirmerar ett åtagande i kyrkan och dess uppdrag.
3 – Bibelkunskap.se affirmerar kyrkan som en gemenskap av troende.
4- Bibelkunskap.se affirmerar ett medvetet beroende av den Helige Ande.
5- Bibelkunskap.se affirmerar de Heliga Skrifterna som Guds sanna och tillförlitliga ord.
6- Bibelkunskap.se affirmerar Jesus Kristus som Frälsare och Herre.